Cégtábla készítés

Cégtábla készítés

Bármilyen vállalkozást hozunk létre rögtön szükségünk lesz reklámfeliratok gyártásával foglalkozó cégre, hisz a törvény kötelezővé teszi cégtábla elhelyezését.
Minden cégnek kötelező a székhelyén és ajánlott a központi ügyintézési helyén elhelyezni cégtáblát.
Az egyéni vállalkozók, illetve az egyéni cégek a székhelyükön és a tevékenységi helyen is kötelesek kiírni nevüket az egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég feltüntetésével együtt.
A cégtábla kihelyezésének elmulasztása súlyos következményekkel járhat, hisz a pénzbüntetés mellett az adószámot is törölhetik. Ha pedig törölték az adószámát, akkor attól a perctől kezdve az Ön által kiadott számlák érvénytelenek, elszámolhatatlanok, azok Áfája visszaigényelhetetlen. Sok-sok kört kell futni, hogy újra dolgozni tudjon, nem kevés pénzébe fog ez kerülni, de ami mindennél jobban fáj: az ügyfelei soha nem fogják Önnek elfelejteni, hogy egy ilyen hiba miatt kellett az adóhivatalba járniuk ellenőrzésre (az érvénytelennek vett számlák miatt).
Sem a telephely, sem a fióktelep vonatkozásában nem írja elő a Cégtörvény, hogy ezeket a helyeket is cégtáblával kellene megjelölni, de hasonlóan a központi ügyintézés helyéhez gyakorlati megfontolásból célszerűnek tűnik.
Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.

Nincs még cégtáblája? Keressen minket! Rövid határidővel, kedvező árral vállaljuk cégtáblájának elkészítését!

Cégtábla minták

Cégtábla készítés

A vonatkozó jogszabályok

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
7. § (1)25 A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról
12. § (1) Az egyéni vállalkozó székhelyét, nyílt árusítású üzletét, termelő-, szolgáltató egységét az ott folytatott alapvető tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, az üzlettől, termelő-, szolgáltató egységtől eltérő helyen levő székhelyét.
(2) A cégtáblán szereplő üzleti elnevezésre a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak a cégek elnevezéséről rendelkező előírásait kell megfelelően alkalmazni.
A cégnév mellett az „egyéni vállalkozó”, vagy az „egyéni cég” elnevezéseket, vagy ezek rövidítéseit („e.v.” és „e.c.”) is köteles feltüntetni a cégtáblán.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában találhatóak a módosított rendelkezések. Ezek alapján fel kell függeszteni az adózó adószámát, ha
a) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,
b) az adózó székhelyén (ideértve a székhelybiztosítás esetét is), illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén, illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén nem található.